...

Dzień dobry!
Skoro tu jesteś, na pewno dbasz o swoją prywatność. My również chcemy o nią zadbać, dlatego prezentujemy Ci poniższy dokument, w którym wyjaśnimy, jakie dane na Twój temat przetwarzamy.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem jest:
Unsual Wojciech Wilanoski
al. Boya Żeleńskiego 31/1
51-160 Wrocław
Polska
NIP: 8951130048
REGON: 930431310

Jakie informacje posiadamy?

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres zamieszkania/płatności/wysyłki)
 • Dane Twojej firmy (NIP, adres siedziby),
 • Numer rachunku bankowego
 • Twoją aktywność związaną z newsletterem

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci zamówienia,
 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu

Czy Twoje dane są udostępniane poza EOG/Unię Europejską?

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Są to narzędzia do obsługi wysyłki newslettera oraz dostawcom usług marketingowych.

Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie danych przed dokonaniem zakupu:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jakie dane osobowe przetwarzamy?Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?
Aby zapisać zawartość Twojego koszyka, która nie została kupiona, oraz by przypomnieć Ci o produkcie pozostawionym w koszyku, jeżeli transakcja kupna została zainicjowana poprzez wpisanie adresu e-mail.Informacje o zawartości Twojego koszyka oraz adres e-mail podany przez Ciebie przy rozpoczęciu transakcji.Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Ci jak najłatwiejszej metody zakupu produktów, zainteresowanie którymi wykazałaś, umieszczając je w koszyku.Od momentu, gdy umieścisz produkt w koszyku do momentu, dokonania zakupu, jednak nie dłużej niż przez trzydzieści (30) dni.
Aby odpowiedzieć na zadawane przez Ciebie pytania.Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, zdjęcia, które do nas wyślesz i inne informacje, które nam podasz.Przetwarzanie jest konieczne z punktu widzenia realizacji zawartej z Tobą umowyPrzez pięć (5) lat lub tak długo, jak wymaga tego od nas prawo.

Przetwarzanie niezbędne do realizacji zakupu:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jakie dane osobowe przetwarzamy?Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?
Aby zrealizować Twoje zamówienie, na przykład aby wiedzieć, z kim zawieramy umowę, potwierdzić zakup, dostarczyć towar, kontaktować się z Tobą w sprawie dostawy i uzyskać Twoją opinię o obsłudze.Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, na przykład adres e-mail, adres dostawy, informacje dotyczące zamówienia i wybranej formy płatności oraz adres IP.Przetwarzanie jest konieczne z punktu widzenia realizacji zawartej z Tobą umowyPrzez cały okres funkcjonowania sklepu w celu identyfikacji klienta powracającego.
Jeśli skorzystasz z prawa do wycofania lub zmiany produktu oraz abyśmy mogli spełnić wymogi związane z przepisami o ochronie praw konsumenta.Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy i informacje o Twoim zakupie oraz informacje, jakie nam udostępniasz, korzystając z prawa do wycofania lub zamiany produktu.Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy, do spełnienia wymogów przepisów o ochronie praw kosnumenta oraz naszych zapisów dotyczących polityki zwrotów.Przez cały okres funkcjonowania sklepu w celu identyfikacji klienta powracającego oraz w celu spełnienia wymogów przepisów o ochronie praw konsumenta. Jeżeli postanowisz skorzystać z któregokolwiek z Twoich praw, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu podjęcia decyzji o wycofaniu lub zamianie produktu i dokonania ewentualnej płatności lub wysłania Ci produktu.
W celu obsługi reklamacji i/lub sporów prawnych, w których uczestniczymy.Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje podane przez Ciebie istotne w świetle reklamacji lub sporu prawnego.Musimy przetwarzać dane, aby spełnić wymogi określone w odpowiednich przepisach o ochronie praw konsumenta oraz w naszym uzasadnionym interesie w ramach obsługi reklamacji i/lub obrony przed roszczeniami.Przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.
W celu wywiązania się z naszych prawnych zobowiązań, na przykład wynikających z prawa o rachunkowości lub o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy.Informacje z Twojej faktury, na przykład historia zamówień, imię i nazwisko, dane kontraktowe.Przetwarzanie danych jest konieczne w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów.Przez okres wymagany przepisami prawa.

Przetwarzanie w celu obsługi konta klienta:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jakie dane osobowe przetwarzamy?Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?
Aby zarządzać stworzonym przez Ciebie kontem klienta. Dotyczy to między innymi przesyłania Ci aktualnych informacji o Twoim koncie i naszej polityki prywatności, przetwarzania danych w celu zastosowania środków bezpieczeństwa w odniesieniu do Twojego konta.Twoje imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, pliki cookie, adres IP, nazwę użytkownika i adres pocztowy do wysyłki produktów.Przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji naszej umowy dotyczącej zapewnienia Ci konta, jeżeli postanowiłaś założyć u nas konto. Przetwarzanie danych w celu przesyłania Ci aktualizacji polityki prywatności jest konieczne w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych.Przez cały okres funkcjonowania sklepu w celu identyfikacji klienta powracającego lub do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie konta.

Przetwarzanie w celu dostarczenia ofert i aktualności

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jakie dane osobowe przetwarzamy?Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?
Aby na Twoje żądanie wysyłać Ci newslettery, odpowiednie oferty i materiały marketingowe po dokonaniu zakupu.Twój adres e-mail i historię zakupów, Historia zamówień z Twojego adresu e-mail, historia interakcji e-mail (otwarcia, kliknięcia itp.), pliki cookie i adres IP.Kiedy postanowisz zaprenumerować nasz newsletter, przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą.Jeżeli zapiszesz się na newsletter i zgodzisz się na otrzymywanie ofert, będziemy je do Ciebie wysyłać do momentu rezygnacji z prenumeraty newslettera. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
W celu realizacji skierowanego do Ciebie marketingu w mediach społecznościowych i na stronach internetowych innych podmiotów.Twój adres e-mail, pliki cookie i adres IP.Nasz uzasadniony interes polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz dostosowaniu ofert marketingowych do Twoich zainteresowań.Przez cały okres funkcjonowania sklepu w celu identyfikacji klienta powracającego
W celu opublikowania napisanej przez Ciebie opinii, aby kwestie zapewnianej przez nas obsługi klienta były przejrzyste dla odwiedzających naszą stronę internetową oraz do oferowania naszej marki potencjalnym klientom.Twoje imię i nazwisko oraz informacje, które podajesz w swojej opinii.Nasz uzasadniony interes polega na opublikowaniu napisanej przez Ciebie opinii i udostępnionej na naszej stronie opinii.Do momentu usunięcia przez Ciebie opinii ze strony z opiniami.
W celu sprzedaży naszych produktów na naszej stronie internetowej możemy opublikować zdjęcia/filmy produktu udostępnione przez Ciebie na Twoim profilu społecznościowym opatrzone #unsualstore .Zdjęcie/film, który udostępniłaś w mediach społecznościowych, Twoją nazwę użytkownika i Twój tekst.Nasz uzasadniony interes polega na opublikowaniu zdjęć/filmów oznaczonych przez Ciebie #unsualstore.Do momentu, gdy zadeklarujesz, że nie chcesz już, byśmy wyświetlali Twoje zdjęcie/film na naszej stronie internetowej.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków

Korzystając ze strony Unsual.com i akceptując powyższą politykę prywatności wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.  Jeżeli nie wyrazisz zgody na pliki cookie nie będziesz mógł dokonać zakupów w CuteUnite.com. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie, możesz wyłączyć obsługę tych plików w ustawieniach zabezpieczeń/prywatności swojej przeglądarki. W dowolnym czasie możesz usunąć pliki cookie z twardego dysku swojego komputera.

Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookie były wykorzystywane, możesz je wyłączyć ustawieniach swojej przeglądarki (wejdź na stronę pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji). W przeglądarce możesz również usunąć pliki cookie zapisane w związku z wcześniej odwiedzanymi stronami internetowymi.

Usuwanie plików cookie na komputerze PC: użyj skrótu klawiaturowego [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Usuwanie plików cookie, MAC:
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Flash cookies

 • Google Analytics – plik cookie ustawiany przez funkcję Google Analytics, której używamy, aby sprawdzić, w jaki klienci korzystają ze strony internetowej. Numer IP i identyfikator transakcji są anonimizowane. Informacje o szczegółach znajdziesz tutaj.
 • Google Tag Manager – plik cookie służący do śledzenia ruchu na stronie
 • Hotjar – plik cookie umożliwiający sprawdzenie, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony i jak się po niej porusza
 • Google AdWords – plik cookie służący do personalizacji treści reklam i optymalizacji reklam w Google
 • Facebook ads — plik cookie służący do personalizacji treści reklam na Facebooku
 • Pinterest Ads – plik cookie służący do personalizacji treści reklam i optymalizacji reklam w Pinterest.
 • TikTok Ads – plik cookie służący do personalizacji treści reklam i optymalizacji reklam w TikTok.
 • ActiveCampaign – plik cookie służący do personalizacji treści wysyłanych za pomocą newslettera
 • MaxMind – plik cookie odpowiadający za określenie Twojej lokalizacji i wybór języka strony

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Dołożyliśmy starań, by wyjaśnić Ci kwestie przetwarzania danych osobowych jak najlepiej. Jeśli jednak masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod adresem: gdpr@unsual.com